ZAPRASZAMY do Poznania

na

XVI Forum Inżynierskie - IX DZIEŃ MECHANIKA,

pod hasłem

Innowacyjna oferta młodych

Wydarzenie odbędzie się 30 maja 2023 r. w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów ITM INDUSTRY EUROPE - Przemysł Ery Cyfrowej. Tej ważnej imprezie wystawienniczej, prezentującej światowe trendy w przemyśle, tradycyjnie już od 2003 r. towarzyszy Forum Inżynierskie. Organizatorami są Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Partnerami są min.: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Wydawnictwo SIGMA-NOT.

XVI Forum Inżynierskie - IX DZIEŃ MECHANIKA jest organizowane w formie konferencji naukowo-technicznej, na którą zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów polskich firm przemysłowych, przedstawicieli uczelni technicznych oraz dyrektorów i przedstawicieli Instytutów Badawczych, a także reprezentantów stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT-NOT i z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT.

Podczas wydarzenia są przewidziane obchody IX Dnia Mechanika, przypominające wkład inżynierów mechaników w cywilizację. Pokażemy to na przykładzie relacji między mechaniką, a medycyną. Referat na ten temat wygłosi prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski - Prezes SIMP.

Zaprezentujemy też twórczość młodych twórców techniki (studentów, doktorantów). Przedstawimy przykłady innowacyjnych rozwiązań opracowanych w kołach studenckich i doktoranckich, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce i być m.in. podstawą tworzenia „start-upów”.

Jednocześnie przybliżymy młodym naukowcom możliwości wsparcia praktycznego realizowania ich rozwiązań w gospodarce. Zaprezentuje to pani Urszula Sakowicz - Specjalista Punktu Informacyjnego w Dziale Komunikacji i Marketingu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w wystąpieniu pt. „Przyszłość dzieje się u nas - NCBR”, pan Rafał Stachowiak - ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z Biura Regionalnego w Poznaniu w wystąpieniu pt. „PARP - wychodzimy innowacjom naprzeciw” oraz pani Maria Mosor - Koordynator Programu Programme Officer z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w wystąpieniu pt. „Nowe programy FNP wspierające innowacje”.

Przewidziana jest debata pt. "Oferta młodych naukowców dla gospodarki", która będzie moderowana przez prof. dr hab. inż. Dawida Myszkę - przewodniczącego Komisji Młodzieży FSNT-NOT. Jej celem jest dyskusja na temat uwarunkowań twórczości technicznej i możliwości wdrażania jej rezultatów do gospodarki, szczególnie w odniesieniu do młodych twórców techniki.

W programie znajdzie się również odnowienie listu intencyjnego, dotyczącego Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko, realizowanego przez FSNT-NOT i partnerów od 2003 r. Podpisanie listu poprzedzi panel dyskusyjny pt. „Bezpieczeństwo w praktyce i dla gospodarki”, moderowany przez dr inż. Romana Długiego i mgr inż. Adama Szymańskiego. Sygnatariuszami są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Program jest adresowany do osób na stażach i podejmujących pierwszą pracę.

Tradycyjnie podczas IX Dnia Mechanika zostaną wręczone nagrody w ogólnopolskim konkursie organizowanym na rzecz innowacyjnej gospodarki przez SIMP za „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022”. Przez SIMP przyznany zostanie także tytuł „Inżynier Mechanik 2023” za wdrożenie high-tech w dziedzinie mechaniki.

XVI Forum Inżynierskie - IX Dzień Mechanika - "Innowacyjna oferta młodych" będzie transmitowane online na kanale TV NOT.

Tradycyjnie już konferencję, która rozpoczyna się o godz. 10.00 w MTP (pawilon 10), poprowadzą red. Krzysztof Michalski, dziennikarz Polskiego Radia oraz Janusz Kowalski - specjalista do spraw PR FSNT-NOT.

Zapis transmisji na żywo

Link do transmisji:
https://www.youtube.com/watch?v=4GS256gx3gI&ab_channel=TVNOT

Organizatorzy

FSNT-NOT SIMP