XVI Forum Inżynierskie - IX Dzień Mechanika

„Innowacyjna oferta młodych”

30 maja 2023 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 10)

 1. 10:00 - 10:20

  Powitanie i otwarcie XVI Forum Inżynierskiego 2023 „Innowacyjna oferta młodych”

  Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT
  Tomasz Chmielewski - Prezes SIMP
  Tomasz Kobierski - Prezes Zarządu Grupy MTP
  prowadzący: Krzysztof Michalski i Janusz Kowalski

 2. 10:20 - 10:45

  „Zastosowanie inżynierii mechanicznej w medycynie”

  ref: Tomasz Chmielewski - Prezes SIMP, Roman Grygoruk - Politechnika Warszawska

 3. 10:45 - 11:30

  Wręczenie wyróżnień i nagród w konkursach organizowanych przez SIMP i FSNT-NOT:

  - „Inżynier Mechanik 2023”
  - „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022”
  - „DŹWIGNIA"

 4. 11:30 - 12:30

  Panel dyskusyjny „Oferta młodych naukowców dla gospodarki

  moderator: Dawid Myszka - Przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT

 5. 12:30 - 12:45

  Przerwa kawowa

 6. 12:45 - 13:30

  Prezentacja Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko i podpisanie Listu Intencyjnego

  - prowadzący: Roman Długi, Adam Szymański
  Sygnatariusze - Konferencja Rektórów Polskich Uczelni Technicznych, Forum Uczelni Technicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 7. 13:30 - 14:15

  Wsparcie innowacyjnych projektów

  - „Przyszłość dzieje się u nas” - Urszula Sakowicz - Specjalista Punktu Informacyjnego w Dziale Komunikacji i Marketingu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - „PARP, wychodzimy innowacjom naprzeciw”- Rafał Stachowiak - ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Biura Regionalnego w Poznaniu
  - „Nowe programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspierające innowacje” - Maria Mosor - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Koordynator Programu Programme Officer

 8. 14:15 - 15:15

  Prezentacja rozwiązań technicznych studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej

  prowadzący: Krzysztof Michalski i Janusz Kowalski

 9. 15:15

  Lunch