Komitet Organizacyjny

  • Ewa Mańkiewicz-Cudny

    Prezes FSNT-NOT

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

    Prezes SIMP

  • Kazimierz Pawlicki

    Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rady w Poznaniu